Leerproblemen

Groei bij Femke biedt individuele begeleiding voor kinderen die didactische ondersteuning nodig hebben. Wanneer het leerproces anders verloopt dan verwacht, kan begeleiding uitkomst bieden. De begeleiding richt zich op spelling, technisch of begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden of leren leren. Ook kan er specialistische begeleiding worden geboden voor kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. Doel van de begeleiding is om kortdurend een steuntje in de rug te bieden, zodat het kind weer plezier ervaart in het leren en zich competent genoeg voelt om zelfstandig verder te ontwikkelen.


Tijdens het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat er nodig is. Vervolgens zullen er enkele testen worden afgenomen om de beginsituatie te bepalen en hiaten op te sporen. In een persoonlijk handelingsplan worden er individuele doelen gesteld. Na een periode van 20 sessies wordt geëvalueerd of de gestelde doelen behaald zijn en wordt het plan indien nodig bijgesteld.