Sociaal emotionele ontwikkeling

Soms kan een kind zich niet verder ontwikkelen, omdat hij of zij problemen ervaart op sociaal emotioneel gebied. Groei bij Femke kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij: Gedragsproblemen, problemen met het reguleren van emoties, beperkte sociale vaardigheden, faalangst, somberheid of een negatieve mindset.

Kindgesprekken

Het accent van de gesprekken ligt op het opsporen en veranderen van gedachten (cognities) die tot negatieve emoties leiden. Er wordt expliciet gebruik gemaakt van de sterke kanten van uw kind en van de oplossingen die uw kind vaak al met succes in andere situaties heeft toegepast. In de begeleiding gaan we samen met het kind ontdekken welke gedachte en gevoelens er zijn en welk verband bestaat tussen wat iemand denkt, voelt en wat iemand doet. We gaan samen experimenteren, gedachten onderzoeken en positieve manieren van denken versterken.

Mindsettraining

Iedereen wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn van nature gemotiveerd. Helaas kan deze motivatie op latere leeftijd ook verdwijnen, wanneer het lastiger wordt. Zolang alles goed gaat, blaken deze kinderen van zelfvertrouwen, maar wanneer er een uitdaging op hun pad komt, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset staat voor de manier waarop kinderen denken over zichzelf en dan met name hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling en veroorzaakt vaak faalangst. Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten.

Groei bij Femke biedt een mindsettraining aan voor kinderen van 7 tot ongeveer 16 jaar. Met deze training worden kinderen geholpen bij het ontwikkelen van een groeimindset. Alles wat eerder het liefst vermeden werd, zoals uitdagingen aangaan, inspanning leveren, fouten maken, gaan we samen in een veilige omgeving oefenen. We maken hiervoor kennis met Fixie en Growie. Zij geven het kind inzicht in de mindsettheorie. Fixie heeft een vaste mindset en ziet overal problemen. Growie zet deze problemen om in kansen. Tijdens de training komen allerlei situaties aan bod en het kind leert hoe Growie hierop zou reageren. Zo oefent het op een speelse manier te denken vanuit een groeimindset. Zo leggen ze zelf de basis voor (talent)ontwikkeling en groei en helpt mindsettraining hen het beste uit zichzelf te halen.

Brugklastraining: Klaar voor de start...

Deze brugklastraining is voor kinderen van groep 8, die de overstap maken naar de brugklas. Tieners leren om steviger in hun schoenen te komen staan tijdens de eerste periode van de brugklas. De onderwerpen die tijdens training aanbod komen zijn:


Faalangstreductietraining

De faalangstreductietraining is een training om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die je in zijn greep krijgt als je moet presteren. In deze training leren kinderen aan de hand van oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die hen helpen om te gaan met faalangstige gevoelens. De oefeningen hebben betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties (spanning/ontspanning), de invloed van gedachten op je gedrag, exposure, aangeleerde hulpeloosheid en een aantal sociale vaardigheden (assertiviteit, omgaan met complimenten). Er wordt gebruik gemaakt elementen van de cognitieve gedragstherapie en de ontspanningstechnieken van Bernstein. De kinderen hebben elk hun eigen werkboek. Bij elke bijeenkomst staat een samenvatting van wat er is besproken en de thuisoefening voor die week. Op deze manier worden zowel het kind als de ouders op de hoogte gehouden wat er besproken is en welke vaardigheid het kind heeft geleerd.